سایت همسر یابی شیدایی
سایت همسر یابی شیدایی
سایت همسریابی شیدایی
: : : :
درباره ما
سایت همسریابی شیدایی رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا و َأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ای پروردگار من، مرا تنها وامگذار و تو بهترين وارثانی سایت همسریابی شیدایی ، به شما این امکان را میدهد تا با ابزار های پیشرفته دنیای امروز بتوانید در گستره وسیعتری شریک زندگی متناسب با معیار های خود را برگزینید. کافیست در همسریابی شیدایی ثبت نام کرده و سپس از صفحه ورود وارد بخش مدیریت نمایه خود شده و در میان افراد آماده ازدواج در جنس مخالف به جستجو بپردازید. آیا واقعاً با شیدایی میتوان ازدواج موفقی داشت ؟ آیا مشخصات درج شده اشخاص قابل اعتماد است؟ روش صحیح استفاده از شیدایی چیست؟ (خیلی مهم) سایت همسر یابی شیدایی http://p30far30.ir منبع: سایت همسریابی موقت http://www.samipatogh.ir منبع: سایت همسر یابی استانها و شهرستان ها http://www.yekkamand.ir/
مطالب تصادفي
چت باکسامکانات

شهرستان آذرشهر
سایت همسریابی شهرستان اسكو
همسریابی اهر
سایت همسریابی شهرستان بستان آباد
سایت همسریابی بناب
سایت همسریابی شهرستان تبريز
شهر جلفا
سایت همسریابی شهر چاراويماق
سایت همسریابی سراب
همسریابی شهرستان شبستر
همسریابی شهر عجب شير
سایت همسریابی شهرستان كليبر
سایت همسریابی شهرستان مراغه
سایت همسریابی شهر مرند
همسریابی شهرستان ملكان
سایت همسریابی ميانه
سایت همسریابی شهر ورزقان
همسریابی شهرستان هريس
شهر هشترود
همسریابی شهرستان اروميه
سایت همسریابی شهرستان اشنويه
شهرستان بوكان
شهرستان پيرانشهر
سایت همسریابی شهرستان تكاب
همسریابی شهر چالدران
همسریابی خوي
سایت همسریابی شهر چايپاره
سایت همسریابی سردشت
سایت همسریابی شهرستان سلماس
سایت همسریابی شهرستان شاهين دژ
سایت همسریابی ماكو
سایت همسریابی شهرستان پلدشت
همسریابی شهر شوط
سایت همسریابی شهرستان مهاباد
سایت همسریابی شهر مياندوآب
همسریابی نقده
همسریابی اردبيل
سایت همسریابی بيله سوار
سایت همسریابی پارس آباد
همسریابی شهر خلخال
سایت همسریابی كوثر
سایت همسریابی گرمي
همسریابی شهر مشگين شهر
سایت همسریابی شهر نمين
سایت همسریابی شهر نير
سایت همسریابی شهر شاهين شهر و ميمه
شهرستان برخوار
سایت همسریابی شهرستان تيران و كرون
سایت همسریابی دهاقان
همسریابی فريدن
همسریابی فريدونشهر
شهرستان فلاورجان
همسریابی شهر كاشان
همسریابی شهر گلپايگان
سایت همسریابی شهرستان لنجان
همسریابی شهرستان مباركه
سایت همسریابی شهر نائين
همسریابی شهرستان نجف آباد
همسریابی اردستان
همسریابی آران و بيدگل
همسریابی شهرستان اصفهان
سایت همسریابی چادگان
سایت همسریابی خميني شهر
همسریابی شهر خوانسار
همسریابی شهرستان سميرم
سایت همسریابی شهرضا
سایت همسریابی نطنز
همسریابی شهر آبدانان
سایت همسریابی شهرستان ايلام
همسریابی ايوان
همسریابی دره شهر
سایت همسریابی شهر دهلران
سایت همسریابی شهر شيروان وچرداول
سایت همسریابی شهرستان مهران
سایت همسریابی شهر ملكشاهي
سایت همسریابی بوشهر
شهرستان تنگستان
سایت همسریابی شهر دشتي
سایت همسریابی شهرستان دير
همسریابی شهر ديلم
همسریابی كنگان
سایت همسریابی شهر گناوه
شهرستان جم
سایت همسریابی شهرستان دشتستان
سایت همسریابی شهر اسلامشهر
همسریابی شهرستان پاكدشت
سایت همسریابی تهران
سایت همسریابی شهر دماوند
سایت همسریابی رباط كريم
سایت همسریابی شهرستان ري
همسریابی شهرستان ساوجبلاغ
سایت همسریابی شهرستان شميرانات
سایت همسریابی شهريار
سایت همسریابی شهر فيروزكوه
همسریابی شهر كرج
همسریابی شهر نظرآباد
سایت همسریابی شهر ورامين
سایت همسریابی شهرستان بروجن
سایت همسریابی شهر شهركرد
همسریابی شهرستان كيار
سایت همسریابی فارسان
همسریابی شهرستان كوهرنگ
سایت همسریابی شهرستان اردل
همسریابی شهرستان لردگان
سایت همسریابی اسفراين
سایت همسریابی شهر بجنورد
سایت همسریابی شهرستان جاجرم
سایت همسریابی شهرستان گرمه
سایت همسریابی شيروان
سایت همسریابی شهرستان مانه و سملقان
سایت همسریابی شهر فاروج
سایت همسریابی شهرستان بردسكن
سایت همسریابی شهرستان تايباد
سایت همسریابی شهر تربت جام
سایت همسریابی تربت حيدريه
سایت همسریابی زاوه
همسریابی مه ولات
سایت همسریابی شهرستان چناران
همسریابی شهر خواف
سایت همسریابی شهر درگز
سایت همسریابی شهرستان رشتخوار
همسریابی شهرستان سبزوار
همسریابی شهر جغتاي
همسریابی جوين
همسریابی شهرستان سرخس
سایت همسریابی فريمان
سایت همسریابی قوچان
همسریابی شهرستان كاشمر
همسریابی شهر خليل آباد
سایت همسریابی شهرستان بجستان
شهرستان مشهد
همسریابی شهر بينالود
سایت همسریابی كلات
همسریابی نيشابور
سایت همسریابی شهر تخت جلگه
همسریابی شهرستان گناباد
همسریابی شهرستان بيرجند
شهرستان درميان
سایت همسریابی شهر سربيشه
همسریابی شهر نهبندان
همسریابی قائنات
سایت همسریابی شهر سرايان
همسریابی شهرستان فردوس
همسریابی شهرستان بشرويه
سایت همسریابی شهر آبادان
سایت همسریابی شهرستان اميديه
همسریابی شهر انديمشك
همسریابی اهواز
سایت همسریابی شهرستان ايذه
سایت همسریابی باغ ملك
همسریابی شهر بهبهان
شهرستان بندرماهشهر
سایت همسریابی خرمشهر
سایت همسریابی شهرستان دزفول
سایت همسریابی شهرستان دشت آزادگان
سایت همسریابی شهرستان هويزه
سایت همسریابی شهرستان رامهرمز
سایت همسریابی شهرستان هفتگل
همسریابی شهر رامشير
همسریابی شهر شادگان
همسریابی شهرستان شوش
سایت همسریابی شهر شوشتر
سایت همسریابی شهر گتوند
سایت همسریابی شهرستان مسجد سليمان
سایت همسریابی شهر انديكا
همسریابی شهرستان لالي
سایت همسریابی شهر هنديجان
سایت همسریابی شهرستان ابهر
شهر ايجرود
سایت همسریابی شهر خدابنده
همسریابی شهر خرمدره
همسریابی شهرستان زنجان
همسریابی طارم
همسریابی شهر ماه نشان
سایت همسریابی شهر دامغان
همسریابی شهرستان سمنان
سایت همسریابی مهدي شهر
سایت همسریابی شهر شاهرود
همسریابی گرمسار
همسریابی ايرانشهر
سایت همسریابی شهر دلگان
سایت همسریابی شهر چاه بهار
سایت همسریابی شهرستان كنارك
سایت همسریابی خاش
همسریابی شهر زابل
سایت همسریابی شهرستان ميان كنگي
سایت همسریابی شهرستان زهك
سایت همسریابی شهرستان زاهدان
سایت همسریابی سراوان
همسریابی سيب سوران
همسریابی شهرستان زابلي
سایت همسریابی سرباز
سایت همسریابی شهرستان نيك شهر
سایت همسریابی شهرستان اقليد
همسریابی قيروكارزين
شهرستان زرين دشت
همسریابی شهر داراب
همسریابی شهرستان خرم بيد
شهرستان جهرم
سایت همسریابی شهرستان بوانات
سایت همسریابی لارستان
سایت همسریابی شهرستان پاسارگاد
سایت همسریابی ممسني
همسریابی شهر آباده
سایت همسریابی شهر ارسنجان
همسریابی استهبان
سایت همسریابی سپيدان
همسریابی شهر شيراز
همسریابی شهر سروستان
سایت همسریابی شهرستان فراشبند
شهرستان فسا
شهر فيروز آباد
سایت همسریابی شهرستان كازرون
شهرستان خنج
سایت همسریابی شهر لامرد
سایت همسریابی شهر مهر
همسریابی شهر مرودشت
سایت همسریابی شهر رستم
همسریابی ني ريز
سایت همسریابی شهر آبيك
سایت همسریابی شهرستان بوئين زهرا
همسریابی تاكستان
سایت همسریابی قزوين
سایت همسریابی شهر البرز
سایت همسریابی شهر قم
همسریابی بانه
سایت همسریابی شهر بيجار
سایت همسریابی شهرستان ديواندره
سایت همسریابی شهرستان سروآباد
سایت همسریابی شهرستان سقز
سایت همسریابی شهر سنندج
سایت همسریابی شهرستان قروه
سایت همسریابی شهر دهگلان
همسریابی شهرستان كامياران
سایت همسریابی شهر مريوان
سایت همسریابی شهرستان بافت
همسریابی شهرستان بردسير
همسریابی بم
همسریابی شهر ريگان
سایت همسریابی شهر جيرفت
همسریابی رفسنجان
سایت همسریابی شهرستان راور
سایت همسریابی شهر زرند
سایت همسریابی شهرستان كوهبنان
همسریابی شهرستان سيرجان
همسریابی شهرستان شهربابك
سایت همسریابی شهر عنبرآباد
همسریابی شهرستان كرمان
همسریابی شهرستان كهنوج
همسریابی شهر رودبار جنوب
سایت همسریابی شهر قلعه گنج
سایت همسریابی منوجان
سایت همسریابی اسلام آباد غرب
همسریابی دالاهو
سایت همسریابی شهر ثلاث باباجاني
سایت همسریابی جوانرود
همسریابی شهرستان روانسر
سایت همسریابی سر پل ذهاب
سایت همسریابی شهر سنقر
سایت همسریابی شهر صحنه
سایت همسریابی شهر قصر شيرين
سایت همسریابی شهر كرمانشاه
سایت همسریابی كنگاور
شهر گيلانغرب
سایت همسریابی شهر هرسين
سایت همسریابی شهر پاوه
سایت همسریابی شهرستان دنا
سایت همسریابی شهرستان بويراحمد
سایت همسریابی شهر كهگيلويه
سایت همسریابی شهرستان بهمئي
شهر گچساران
شهرستان آزادشهر
سایت همسریابی شهرستان آق قلا
همسریابی شهرستان بندر گز
همسریابی شهرستان تركمن
سایت همسریابی شهرستان راميان
سایت همسریابی علي آباد
سایت همسریابی شهرستان كرد كوي
سایت همسریابی كلاله
سایت همسریابی شهر مراوه تپه
سایت همسریابی شهر گرگان
سایت همسریابی گنبد كاووس
شهر مينو دشت
همسریابی شهرستان آستارا
سایت همسریابی شهر آستانه اشرفيه
شهرستان بندر انزلي
همسریابی شهرستان رشت
سایت همسریابی شهرستان رودبار
همسریابی شهر سياهكل
سایت همسریابی شهرستان شفت
سایت همسریابی شهر صومعه سرا
شهرستان فومن
همسریابی شهرستان طوالش
سایت همسریابی شهر لنگرود
شهر لاهيجان
سایت همسریابی شهرستان ماسال
سایت همسریابی شهرستان رضوانشهر
همسریابی شهر املش
شهرستان رودسر
سایت همسریابی ازنا
همسریابی شهرستان اليگودرز
همسریابی بروجرد
همسریابی شهر پلدختر
سایت همسریابی شهر خرم آباد
سایت همسریابی دوره
سایت همسریابی شهرستان دورود
شهرستان دلفان
همسریابی شهر سلسله
همسریابی شهرستان كوهدشت
همسریابی آمل
سایت همسریابی شهرستان بابل
سایت همسریابی شهر بابلسر
همسریابی شهرستان فريدونكنار
سایت همسریابی شهر بهشهر
همسریابی شهر گلوگاه
همسریابی شهرستان تنكابن
سایت همسریابی شهر جويبار
سایت همسریابی چالوس
سایت همسریابی شهرستان رامسر
همسریابی شهر ساري
همسریابی شهر سواد كوه
سایت همسریابی شهرستان قائم شهر
سایت همسریابی شهرستان محمود آباد
همسریابی شهر نكا
سایت همسریابی نور
همسریابی شهر نوشهر
سایت همسریابی اراک
همسریابی ساوه
شهرستان زرندیه
سایت همسریابی شهر شازند
سایت همسریابی خمین
سایت همسریابی شهرستان دلیجان
همسریابی محلات
سایت همسریابی شهرستان آشتیان
سایت همسریابی تفرش
همسریابی کمیجان
سایت همسریابی خنداب
سایت همسریابی شهر جزیره ابوموسي
همسریابی شهرستان بندرعباس
سایت همسریابی شهرستان خمير
همسریابی شهر بستك
شهرستان بندر لنگه
همسریابی پارسيان
همسریابی جاسك
سایت همسریابی شهر بشاگرد
شهرستان حاجي آباد
شهرستان رودان
سایت همسریابی شهرستان جزیره قشم
سایت همسریابی شهرستان ميناب
همسریابی شهر سيريك
سایت همسریابی شهرستان اسدآباد
سایت همسریابی شهر بهار
سایت همسریابی شهر تويسركان
سایت همسریابی شهرستان رزن
سایت همسریابی شهرستان كبودرآهنگ
سایت همسریابی ملاير
سایت همسریابی نهاوند
سایت همسریابی شهر همدان
همسریابی شهرستان ابركوه
همسریابی شهرستان اردكان
همسریابی شهر بافق
سایت همسریابی تفت
سایت همسریابی شهرستان خاتم
سایت همسریابی شهرستان طبس
سایت همسریابی صدوق
سایت همسریابی مهريز
سایت همسریابی ميبد
همسریابی شهر يزد
شهرستان فردیس
سایت همسریابی شهر اشتهارد
سایت همسریابی شهر طالقان
سایت همسریابی شهرستان نظرآباد
سایت همسریابی شهرستان کرج
همسریابی شهرستان هشتنگرد
سایت همسریابی شهر ساوجبلاغ
سایت همسریابی شهرستان خداآفرین
سایت همسریابی شهر خمارلو
سایت همسریابی شهرستان قره آغاج
سایت همسریابی سرعین
سایت همسریابی شهرستان بوئین میاندشت
سایت همسریابی خور و بیابانک
سایت همسریابی خور
شهر فریدن
همسریابی داران
همسریابی شهر بدره
همسریابی شهر سیروان
سایت همسریابی شهرستان لومار
سایت همسریابی شهر چرداول
سایت همسریابی شهر سرابله
همسریابی شهر عسلویه
همسریابی قرچک
همسریابی شهرستان پردیس
سایت همسریابی شهر جدید پردیس
سایت همسریابی بهارستان
سایت همسریابی شهر گلستان و نسیم شهر
همسریابی شهر پیشوا
سایت همسریابی قدس
شهر ملارد
سایت همسریابی شهر بن
همسریابی سامان
سایت همسریابی شهرستان زیرکوه
سایت همسریابی شهر حاجی آباد
همسریابی خوسف
سایت همسریابی شهرستان داورزن
شهرستان فیروزه
سایت همسریابی باخرز
سایت همسریابی شهرستان خوشاب
سایت همسریابی شهرستان سلطان آباد
سایت همسریابی شهرستان راز
سایت همسریابی شهرستان رازوجرگلان
همسریابی کارون
همسریابی شهر کوت عبدالله
سایت همسریابی شهر حمیدیه
سایت همسریابی شهر آغاجاری
سایت همسریابی شهر باوی
سایت همسریابی شهرستان ملاثانی
سایت همسریابی شهرستان سلطانیه
سایت همسریابی شهر میامی
شهرستان آرادان
همسریابی شهر فنوج
سایت همسریابی شهر هامون
سایت همسریابی شهرستان محمدآباد
همسریابی شهر نیمروز
همسریابی شهر ادیمی
شهرستان میرجاوه
سایت همسریابی شهرستان قصرقند
همسریابی شهرستان هیرمند
سایت همسریابی دوست محمد
سایت همسریابی شهر کنارک
همسریابی شهر مهرستان
شهر خرامه
همسریابی گراش
همسریابی شهرستان کوار
همسریابی شهرستان آوج
سایت همسریابی شهرستان فاریاب
همسریابی شهرستان ارزوئیه
همسریابی شهرستان نرماشیر
همسریابی شهرستان فهرج
سایت همسریابی رابر
همسریابی شهر انار
سایت همسریابی شهرستان لنده
سایت همسریابی شهرستان چرام
همسریابی شهرستان باشت
شهرستان گالیکش
همسریابی شهرستان گمیشان
همسریابی گمیشان تپه
همسریابی شهر رومشکان
همسریابی شهرستان چقابل
همسریابی شهرستان سیمرغ
سایت همسریابی شهرستان کیاکلا
همسریابی میاندورود
سایت همسریابی شهرستان سورک
همسریابی شهرستان عباس آباد
سایت همسریابی شهر فراهان
همسریابی فرمهین
سایت همسریابی فامنین
سایت همسریابی شهر بهاباد
سایت همسریابی جزیره کیش
سایت همسریابی جزیره لاوان
سایت همسریابی شهر جزیره هندورابی
سایت همسریابی شهر جزیره شتور
سایت همسریابی شهرستان جزیره لارک
سایت همسریابی شهر جزیره هنگام
سایت همسریابی جزیره تنب کوچک
سایت همسریابی شهر جزیره سیری
شهرستان جزیره فرور بزرگ
سایت همسریابی جزیزه خارکو
همسریابی شهرستان جزیزه فارسی
همسریابی شهرستان جزیزه خارک
سایت همسریابی شهر جزیزه عباسک
شهرستان پرند
ﺵیﺩﺍیی
عضويت سريع

قوانین سایت

کد امنیتی :
ورود کاربران

ورود به سایت

نام کاربری:
رمز عبور :
عضويت در خبرنامه
برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود
مطالب پر بازديد
آرشیو مطالب
نظر سنجي
آمار
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 1
» بازدید دیروز : 8
» هفته گذشته : 14
» ماه گذشته : 51
» سال گذشته : 150
» کل بازدید : 1756
» کل مطالب : 15
» نظرات : 1
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
پشتیبانی
تبلیغات
براي قرار گرفتن تبليغات شما در اين مکان با ما تماس بگيريد.
صيغه با عكس همسر يابي farsi - doctorfa.lol صيغه با عكس همسر يابي farsi. ... هديه دادن مهرو محبت را زياد مي‌کند؛ به مناسبت هاي مختلف براي ... صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت تـنـهـا همسریابی واقـعـا رایـگـان . سایت همسر یابی … پیوند. تنها سایت همسریابی کاملا رایـگـان. بهترین همسریابی. جامع ترین سایت همسر گزینی همسان ... 612 سایت همسریابی دوهمدل (حتما به فارسي نوشته شود) جنسيت : درباره ... صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت 219 سایت همسریابی,همسریابی,همسریابی … سایت همسریابی,همسریابی,همسریابی دوهمدم بزرگترین سايت همسريابي آنلاین,همسریابی تبیان ... 934 ‎دوست یابی دختر و پسرای فارسى زبان‎ See more of ‎دوست یابی دختر و پسرای فارسى زبان‎ by ... و زنان دیگر تعریف كردن و از همسر خود ... 966 سایت دوستیابی - ariatalk.com آریا تاک:یک میلیاردر چینی با پرداخت مبلغ ۸۰۰ هزار دلار به یک آزانس همسر یابی در خواست کرده ... 61 ثبت نام در س صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت امانه همسان يابي و ازدواج الكتروسنتي … ثبت نام در سامانه همسان يابي و ازدواج الكتروسنتي ... سايت همسر يابي همسان گزيني و ازدواج ... 487 كلوپ گيتاري - سايت همسر يابي و چت كلوپ گيتاري - سايت همسر يابي و چت - ( كلوپ هنرمندان و هنر دوستان )به همراه آكورد گيتار و آموزش ... 388 سایت همسریابی شیدایی - چت روم فارسی - چت ایران ... همسريابي، همسان گزينی ، همسان يابي ، شوهر يابي ، همسر ... پیدا کردن همسر,سایت شیدایی ... 671 صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت طوبی - سایت همسریابی ازدواج دائم، بدون صیغه … همسریابی رایگان طوبی به شما کمک میکند تا همسر دلخواه خود را در یک جامعه آماری گسترده تر پیدا ... 260 اغفال 100 دختر در سایت همسر یابی - ایران ناز اغفال 100 دختر در سایت همسر ... 337 سایت همسریابی لاو ایران سایت های معتبر … برترین سایت همسریابی ایران با بیش از 10000 عضو که فقط صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت در زمینه ازدواج دائم فعالیت میکند و در ... 211 چت همسريابي موقت - up0.ir دوست يابي, همسريابي و چت روم فارسي‏ - Facebook fa-ir.facebook.com دوست يابي, همسريابي و چت روم فارسي . ?.??? 593 سایت همس صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت یابی بهترین همسر بزرگترین سایت … سایت همسریابی بهترین همسر کاملترین بانک اطلاعات برای همسریابی و بزرگترین سایت ازدواج برای ... 876 سایت همسریابی توران | ازدواج دائم | همسریابی رایگان ... معيارهاي همسر; مشخصات نهایی ; مشخصات عمومي: نام : (حتما به فارسي نوشته شود) نام خانوادگي : 68 صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت chatbazha.com chatbazha چت | چت فارسي | چت روم | چت رم ... چت روم فارسي چت بازها بهترين چت روم فارسي زبان براي ايرانيان سراسر جهان ميباشد و روزانه ... 362 همسر یابی.سایت همسر گزینی.بهترین همسر.سایت همسر یابی.همسر ... ... همسر.سایت همسر یابی.همسر انلاین.یافتن همسر.زن یابی.صیغه یابی. صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت همسر يابي آنلاين ... فارسي ... 734 کتابخانه سایت همسریابی رایگان، همسر یابی … سايت همسر يابي همسان گزيني و ازدواج الکتروسنتي رايگان ( بدون صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت دريافت حتي يک ريال حق عضويت) ... 388 سايت همسر يابي و چت - doctorfa.lol سايت همسر يابي و ... تحريك همسر را اگه بلد نباشيم از كجا مي تونيم ياد بگيريم ؟منبع سايت يا ... صیغه یابی سایت صیغه صیغه یابی سایت صیغه یابی سایت صیغه سایت صیغه سایت صیغه موقت سایت صیغه موقت 250 کتابخانه سایت همسریابی رایگان، همسر یابی … تنها سايت همسر يابي حرفه اي و كاملاً رايگان (بدون دريافت حتي يك ريال حق عضويت)
ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 17:54 | تعداد بازدید : 61 |
هفته قبل که کد 539 خودش را روی سن سمینار صندلی سفید معرفی کرد، خیلی ها او را پسندیدند و کدش را روی کاغذهایی که دستشان بود یادداشت کردند. حالا رقبا باید خودی نشان دهند.

به گزارش زنان کویر  به نقل از مشرق- سفری پرهیجان برای انتخاب همراه؛ فرقی ندارد همراه اول است یا رفیق نیمه راه. فعلا، مهم کد 539 است و ادامه راه که فرصتی است برای آشنایی بیشتر با او.

اتوبوس که حرکت می کند تمام فکر و ذکرش انتخاب بین کدهایی است که روی کاغذ نوشته، 591 یا 567 ؟ مسئله این است؟! راستی هفته قبل که کد 539 خودش را روی سن سمینار صندلی سفید معرفی کرد، خیلی ها او را پسندیدند و کدش را روی کاغذهایی که دستشان بود یادداشت کردند. حالا رقبا باید خودی نشان دهند و کاری کنند که کد مذکوره! بین تمام خواستگارهایش او را برای وقت گذراندن در این سفر انتخاب کند.

 

تورهای همسریابی هم به بازار آمد/ 100 هزار تومان بده و «کد» مورد نظر را خواستگاری کن +عکس
 

آشنایی شان مربوط به یک جمعه قبل است، وقتی هر دو روی صندلی های سیاه رنگی که سفید صدایش می کنند نشسته بودند و  خیلی اتفاقی کد های همدیگر را یادداشت کردند.

تعجب نکنید اینجا سازمان جاسوسی نیست و کدها و عددها هم هیچ ارتباطی به ماموران مخفی سازمان های اطلاعاتی ندارد. اگرچه خیلی از نیات آدم هایی که با این شیوه به دنبال پیداکردن همراه هستند پشت نقابی خود ساخته مخفی شده اند و همان معانی دروغگویی و کتمان حقیقت را در فیلم های جیمزباند تداعی می کند اما اینجا یک مرکز همسریابی است و حالا عده ای برای آشنایی بیشتر با کدهای مورد پسندمان به یک تور همسریابی آمده اند که جدیدترین ابتکار این موسسه است و چند هفته ای است که بازارش با توجه به بهتر شدن هوا و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، حسابی رونق گرفته است.

 

تورهای همسریابی هم به بازار آمد/ 100 هزار تومان بده و «کد» مورد نظر را خواستگاری کن // آماده
نمونه ای از تصاویر تورهای همسریابی
 
اینجا همان جایی است که دقیقا نمی دانی در فکر طرف مقابلت چه می گذرد. آیا او واقعا قصد ازدواج دارد یا فقط می خواهد رابطه ای را از سرکنجکاوی آغاز کند و بعد از مدتی با این بهانه که به درد هم نمی خوردیم به سراغ کدی دیگر برود. آقا باشی و 40 هزار تومان که بدهی و یک لیست بلند بالا از اطلاعات شخصی که تقدیم برگزارکنندگان این تور کنی، تازه اجازه ثبت نام در تور همسریابی را پیدا می کنی که بسته به نوع تور، قیمت های متنوعی برای آن پیش بینی شده است و حدودا برای یک تور یک روزه، 100 هزار تومانی باید تقدیم مبتکران این حرکت کنی.

مشکلات اینجا کمتر از قمارخانه ها نیست، احمد سه ماه قبل وقتی از طریق یکی از دوستانش به سمینار صندلی سفید دعوت شد فکرش را هم نمی کرد روزی معتاد این کار شود و حضورش در سمینار ها و تورهای همسریابی به عادتی ترک نشدنی برایش تبدیل شود.

 

تورهای همسریابی هم به بازار آمد/ 100 هزار تومان بده و «کد» مورد نظر را خواستگاری کن +عکس
 

حالا دیگر ازدواج کردن یا مجرد ماندن چندان برایش اهمیت ندارد، چون شرکت در سمینار و تورهای همسریابی و البته  آشنا شدن با خانم های مختلف  آنقدر برایش جذاب هست که به بهانه ازدواج هر هفته در انها شرکت کند و وقت بگذراند.

یکی از مردها بد جوری حواسم را به خودش جلب کرده. سی و چند ساله به نظر می رسد و ظاهر آراسته ای دارد. هفته قبل خودش را مهندس مکانیک معرفی کرده بود و صاحب شغلی مناسب در یک شرکت خصوصی. همین آقا با آن ظاهر جذاب و شغل مناسبی که دارد به یک خانم  پیشنهاد ازدواج داده و این هفته با هم به تور آمده اند. باورش کمی سخت است، اما این هفته، دکتر شده است و متخصص زیبایی! چه بهتر!

تورهایی که به نام ازدواج پهن می شوند

 

 

یادش بخیر، چند سال قبل به جز چند سایت همسریابی غیر مجاز که البته چندان سر و صدایی هم در فضای مجازی نمی کردند ، چیز دیگری از همسریابی ها و دوست یابی های غیر مجاز اینترنتی درفضای مجازی قابل مشاهده نبود؛ سایت هایی که شش سال قبل قانونگذار برای سر و سامان دادن به آنها دست به کار شد و حتی یک ماده از قانون برنامه پنجم توسعه را نیز به همین کار اختصاص داد.

در همین راستا قانونگذار در ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه اینگونه آورد که «به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند دریافت مجوز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران است.»

 

تورهای همسریابی هم به بازار آمد/ 100 هزار تومان بده و «کد» مورد نظر را خواستگاری کن +عکس
 
تا اینکه دو سال بعد یعنی در مهر ماه سال 91 و بر اساس همین ماده قانونی هیئت آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را در 12ماده به تصویب رساند و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. آیین نامه ای که بر اساس آن وظیفه صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده بر عهده  وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.

 

با اینحال یک سال بعد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی این آیین نامه را برخلاف قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مصوبه سال 82 مجلس دانست و در نامه ای این مسئولیت را از وزارت ورزش و جوانان سلب و به سازمان نظام روان شناسی واگذار کرد. البته طی این مدت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان آیین نامه اجرایی صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده را نیز تدوین کرد و قرار بود اولین مجوزها صادر شود. مراکزی که علاوه بر مشاوره ازدواج امکان معرفی دختران و پسران مجرد را تحت نظارت خانواده هایشان به یکدیگر نیز داشتند و می‌توانستند در صورت فعالیت مثبت، برای دریافت مجوز ایجاد مراکز همسریابی نیز اقدام کنند.

اما درنهایت با تغییر رویکرد وزارت ورزش و جوانان در این زمینه ایجاد مراکز مشاوره ازدواج با رویکرد همسریابی به کلی منتفی شد و فعالیت این مراکز به مشاوره ازدواج محدود گردید‌.

حال جالب اینجاست که با تمام کش و قوس ها بین دستگاه‌های مختلف دولتی و دست اندرکار در امور جوانان، چنین مراکزی با تبلیغات گسترده و البته آسیب های اجتماعی فراوان همچنان بدون در اختیار داشتن مجوز رسمی به فعالیت خود ادامه می دهند و نیاز جوانان به ازدواج را به راهی برای دست یابی به امیال مالی خود تبدیل کرده اند.

 

از سوی دیگر در این وانفسای نبود نظارت، راه برای سواستفاده از زنان و دختران جوان باز است و عده ای با پرداخت هزینه های تعیین شده از سوی مجریان این طرح به راحتی می توانند در یک روز از دهها زن و دختر خواستگاری کنند و وعده و وعیدهای دروغین بدهند تا مردها معتاد به این جلسات شوند و زنها همه را ردوغگو ببینند.

دراین شرایط که سایت های همسریابی تنها به بخش کوچکی از آشفته بازار همسریابی در فضای مجازی تشکیل شده اند هر روز شاهد ابتکارات جدیدی از سوی گردانندگان این مراکز که حتی خود را کارشناس امور ازدواج معرفی می کنند هستیم. شرکت ها و موسسات فاقد مجوزی که علاوه بر ایجاد سایت، برگزاری سمینار رو در رو برای آشنایی نزدیک زنان و مردان، به ایجاد کانال های تلگرامی نیز روی آورده اند و بازار پرسود سو استفاده از جوانان ازدواج نکرده و افراد متارکه کرده را برای خود رونق بخشیده اند.

خواستگاری تلگرامی همچنان پررونق است

موسسه "س" که سال ها قبل تشکیل شده در تمام این سال ها بدون داشتن مجوز فعالیت از نهادهای ذی ربط مشغول به فعالیت است، با داغ شدن بازار کانال های تلگرامی، ابتکاری نو به خرج داده و با ایجاد بانک اطلاعاتی مجردین و انتشار مشخصات افراد مجرد در کانال اقدام به درآمد زایی کرده است. مسیری که در آن مردان و زنان مجرد تمامی اطلاعات خانوادگی و شخصی خودبه همراه عکس هایشان را در انظار عمومی قرار می دهند تا شاید بتوانند راهی برای ازدواج پیدا کنند و اکنون تلگرام مملو از اینچنین گروهها و کانال هایی شده است.

 

تورهای همسریابی هم به بازار آمد/ 100 هزار تومان بده و «کد» مورد نظر را خواستگاری کن // آماده
نمونه ای از تصاویر تورهای همسریابی

مریم که از طریق همین کانال با تعدادی از آقایان قرار خواستگاری گذاشته و حالا هم با شرکت در تور همسریابی به دنبال آشنایی بیشتر با خواستگارش است، در اینستاگرامش از تجارب خود می گوید: "راستش از اینکه در این راه وارد شده ام احساس پشیمانی می کنم.به نظرم وقتی آدم در یک روز پنج خواستگار دارد و می تواند با هر پنج نفرشان مذاکره کند،انتخاب کمی سخت می شود.من و پیمان دریکی از سمینارهای صندلی سفید باهم آشناشدیم و توسط آقای رییس به هم معرفی شدیم."

 

 

"چندین بار با هم بیرون رفتیم و حالا هم برای آشنایی و شناخت بیشتر در تور همسریابی شرکت کرده ایم.من دراین مدت با چهار نفر آشنا شده ام و به نظرم تمام آدم هایی که در این راه قدم می گذارند یک مشکل اساسی دارند و آنهم این است که نمی توانند انتخابی قاطع داشته باشند.به خصوص مردها که فکر می کنند هفته بعد و در سمینار بعدی یا تور همسریابی بعدی احتمال آشنایی با خانم های زیباتر و بهتری را دارند.حتی خیلی ها را می شناسم که تا پای عقد هم پیش رفته اند اما پشیمان شده اند."

با خدمات vip همسریابی آشنا شوید

بازار پرسود ازدواج راه برای کسب درآمد زیاد دارد؛ از پکیج ها و خدمات vip که سخن از تضمین 99درصدی برای ازدواج کردن می کنند تا حضور روانشناس در جلسه خواستگاری که البته هیچ یک از این خدمات مورد تایید نهادهای نظارتی و مسئول در امور جوانان نیست و بیشتر به بازار مکاره ای برای سرکیسه کردن افراد می ماند. با دیدن خدماتی که این مراکز ارائه می دهند ناگهان به یاد گذشته ها می افتم اینکه در گذشته که چنین مراکزی وجود نداشت و خانواده ها میدان دار ازدواج و مراسم خواستگاری بودند، ازدواج ها موفق تر بود یا امروز.

دیدن لیست ارائه شده توسط موسسه "س" و تضمین 99درصدی برای ازدواج هم جالب است و هم آدم را به فکر فرو می برد.

خدماتی مانند نشان دادن فیلم طرف مقابل و عکس هایش یا گرفتن تست هوش از خواستگار محترم. در منوی ویژه مسئولان موسسه علاوه بر فرستادن روانشناس به جلسه خواستگاری، دسته گل هم به همراه آقا داماد راهی خواستگاری می کنند تا پکیج خدمتی شان کامل شود.

 

تورهای همسریابی هم به بازار آمد/ 100 هزار تومان بده و «کد» مورد نظر را خواستگاری کن +عکس

 

جولان سودجویان در غیاب ریش سفیدان

مسئله اصلا پیچیده نیست. می‌خواهند ازدواج کنند، برای همین اعتماد می‌کنند و دست به هر راهی می‌زنند تا نیمه گمشده‌شان را پیدا کنند. ظهور و بروز چنین پدیده هایی از وقتی شکل گرفت که ریش سفیدان و بزرگان خانواده ها نقششان در دنیای سایبری امروز کمرنگ شد. وقتی تعاملات انسانی در محلات و خانواده ها به حداقل خود رسید و دیگر پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها کمتر دختر و پسر های دم بخت را در میهمانی های خانوادگی و روضه های هفتگی می دیدند کار به جایی رسید که جوانان برای ازدواج کردن دست به دامان شیوه های جدیدی شوند که در پشت پرده بسیاری از آنها هاله ای از سود جویی پنهان است.

کدها همچنان جدید و جدیدتر می شوند و وقت گذراندن آدم های علاقمند به این تفریحات بیشتر، اما آنچه در این میان طبق معمول کم می‌شود، آدم هایی است که می خواهند تشکیل خانواده بدهند ...

 

ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 17:52 | تعداد بازدید : 69 |
"ترامپ" سایت همسریابی زد! 3 هفته قبل فرهنگ و جامعه گرداب-فرهنگی 6 به گزارش گرداب، به دنبال ترس مخالفان ریاست جمهوری ترامپ مسئولان وبسایت همسر یابی کانادایی؛ سایتی را برای آمریکایی های ناراضی از موفقیت احتمالی ترامپ طراحی کردند که میتوانند در این سایت ثبت نام کنند و همسر ایده آل خود را از طریق این سایت بیابند و به... رونمایی از سایت عجیب همسریابی داعش! 2 هفته قبل فرهنگ و جامعه گرداب-فرهنگی 25 به گزارش گرداب، داعش سایت همسریابی برای دختران سوری و عراقی راه اندازی کرد. این سایت که به زبان عربی است برای تکویری های داعشی شرایطی فراهم میکند تا بتوانند همسر سوری و عراقی مناسب خود را انتخاب کنند. برای جذب دختران جوان به آنان وعده قصر های بزرگ با چندین خدمتکار... سایت‌های همسریابی و همسان‌گزینی ساماندهی می‌شوند 12-4-2016 اخبار ماچو 3 ایسنا/ مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در کمیسیون تخصصی ازدواج و تعالی خانواده گفت: بسیاری از سایت‌های همسریابی و همسان گزینی بدون مجوز فعالیت، تخصص و آگاهی بوده و می توانند برای جامعه آسیب‌زا باشند لذا ساماندهی این سایت‌ها در اولویت برنامه‌های این دفتر است.... اغفال دختران نوجوان با راه‌اندازی سایت همسریابی 1 هفته قبل فرهنگ و جامعه فردانیوز-جامعه 7 فردی که با استفاده از سایت های همسریابی باعث اغفال دختران نوجوان شده بود شناسایی و دستگیر شد. خبرگزاری میزان: سرهنگ سید موسی حسینی رئیس پلیس فتا استان فارس در مورد دستگیری متهم اینترنتی که دختران را اغفال می کرد،گفت: دختری نوجوان با مراجعه به پلیس فتا استان فارس، مدعی شد مدتی پیش... اغفال و سو استفاده از دختران نوجوان در سایت همسریابی 1 هفته قبل اخبار مشرق نیوز-پربازدیدها 4 به گزارش مشرق، رئیس پلیس فتا استان فارس، گفت: دختری نوجوان با مراجعه به پلیس فتا استان فارس، مدعی شد مدتی پیش در سایت همسریابی با فردی به هویت دکتر "الف . م" آشنا شدم که این شخص با مهندسی اجتماعی قوی اعتمادم را جلب كرد، به طوری که عکس و فیلم های شخصی خودم را برای وی ارسال می کردم.... تشکیل ستاد بررسی صلاحیت سایت‌های همسریابی 1 هفته قبل فرهنگ و جامعه ایسنا-اجتماعی 2 معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت:... آمادگی وزارت کشور برای اعطای مجوز به سایت‌های همسریابی 13-4-2016 اخبار ماچو 6 ایسنا/ نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در جلسه هم‌اندیشی در زمینه سایت‌های همسان گزینی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند و بر ضرورت اولویت‌بندی در مواجهه با این سایت‌ها تاکید کردند. حسین کوچکیان رییس اداره برنامه اجتماعی و امور فرهنگی وزارت کشور در نشست هم‌اندیشی... آمادگی وزارت کشور برای اعطای مجوزبه سایت‌های همسریابی 14-4-2016 اخبار ماچو 5 ایسنا/ نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در جلسه هم‌اندیشی در زمینه سایت‌های همسان گزینی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند و بر ضرورت اولویت‌بندی در مواجهه با این سایت‌ها تاکید کردند. حسین کوچکیان رییس اداره برنامه اجتماعی و امور فرهنگی وزارت کشور در نشست هم‌اندیشی... دردسر کانال های همسریابی 13-4-2016 اخبار ماچو 21 روزنامه نسل فردا/ تا دیروز صحبت از سایت‌ها بود،امروز کانال های تلگرامی هم اضافه شده است.کانال های همسریابی که بنا به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، به هیچ وجه مورد تایید این وزارتخانه نیست و به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند.یک کانال... با همسریابی اینترنتی موافقید؟! 3-9-2015 اخبار ماچو 6 عصر ارتباط/ وقتی صحبت از همسریابی می شود شاید بسیاری از ما به یاد دایره آبی بیفتیم که به دنبال یافتن قطعه گمشده خود بود و چرخید و چرخید تا شاید قطعه اش را بیابد و کامل شود. حالا داستان پرپیچ و خم ازدواج چندسالی است خود قطعه گمشده ای دارد و در این چرخ زدن ها به جایی لا به لای صفحات وب و دنیای... همسریابی از طریق اعلامیه عکس 3 روز قبل سرگرمی برترین ها-همه 3 تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۵؛ این روزها در خیابان های سطح شهر شاهد رواج آگهی های همسریابی هستیم که روز به روز در حال گسترش است. باشگاه خبرنگاران جوان: این روزها در خیابان های سطح شهر شاهد رواج آگهی های همسریابی هستیم... تورهای همسریابی هم به بازار آمد+تصاویر 5 روز قبل فرهنگ و جامعه الف-اجتماعی 6 تعجب نکنید! اینجا سازمان جاسوسی نیست و کدها و عددها هم هیچ ارتباطی به ماموران مخفی سازمان‌های اطلاعاتی ندارد. اگرچه خیلی از نیات آدم‌هایی که با این شیوه به دنبال پیداکردن همراه هستند، پشت نقابی خود ساخته مخفی شده‌اند و همان معانی را در فیلم‌های جیمزباند تداعی می‌کند. به گزارش مشرق، سفری پرهیجان برای انتخاب همراه؛... وبسابت عجیب همسریابی داعش رونمایی شد +عکس 2 هفته قبل اخبار فردانیوز-پربیننده ها 7 ترفند جدید داعش برای شکار دختران بیگناه سوری و عراقی همه را متعجب کرد. باشگاه خبرنگاران جوان: داعش سایت همسریابی برای دختران سوری و عراقی راه اندازی کرد. این سایت که به زبان عربی است برای تکویری های داعشی شرایطی فراهم میکند تا بتوانند همسر سوری و عراقی مناسب خود را... دام همسریابی دکتر قلابی برای دختران 1 هفته قبل فرهنگ و جامعه مشرق نیوز-اجتماعی 4 به گزارش مشرق، به نقل از روزنامه ایران، رئیس پلیس فتای استان فارس گفت: چندی قبل دختری نوجوان با مراجعه به پلیس فتا در این استان مدعی شد مدتی پیش در سایت همسریابی با فردی که خود را دکتر «الف . م» معرفی می‌کرد آشنا شده است. وی گفت: «این شخص با مهندسی اجتماعی قوی اعتمادم را جلب کرد،... سایت سازمان سنجش هک نشده است خدمات دهی سایت ادامه دارد 1 هفته قبل فرهنگ و جامعه عصر ایران-اجتماعی 7 مشاور سازمان سنجش هرگونه هک سایت این سازمان را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، حسین توکلی اظهارداشت: هیچگونه حمله ای به سایت سازمان سنجش نشده است و فعالیت این سایت ادامه دارد. وی ادامه داد: سایت سنجش در دسترس است و همه می توانند از خدمات آن استفاده کنند.
ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 17:51 | تعداد بازدید : 72 |
ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 17:49 | تعداد بازدید : 63 |
همسریابی دائم سادیسم و ناهنجاری های جنسی معمولاً متاثر از عدم تعادل بین نیازهای جنسی و ارضای آنها و نیز افکاری بیمار گونه می باشد که به طرق مختلف در زندگی افراد نمایان و باعث ناهنجاریهای بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی میگردد. شرایط محیطی و نبود آموزشهای صحیح باعث گسترش روز افزون افراد مبتلا به این عارضه شده است.همسريابي کسانی که از سادیسم و ناهنجاریهای جنسی رنج می بردند در زندگی خود انواع شکستها را تجربه میکنند و بدلیل داشتن افکاری پریشان که صرفاً آب و رنگی جنسی دارد به خود و جامعه ای که در آن حضور دارند صدمات جبران ناپذیری می زنند. از مهمترین نشانه های سادیسم و ناهنجاریهای جنسی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- نگاه کردن و خیره شدن هوس آلود بصورت مستمر به جنس مخالف و برانداز کردن قسمتهای مختلف اندام افراد در معابر، اماکن عمومی و میهمانی ها و تعریف و تمجید از آن اندامها در ذهن.بهترین سایت همسریابی اینگونه افراد با نگاه های سنگین خود موجبات ناراحتی دیگران را فراهم کرده و سبب نا امنی اجتماعی میگردند. انسانی که از سلامت فکری برخوردار است هیچگاه به خود اجازه نمی دهد که جنس مخالف را کالایی برای لذت بخشی و هوسرانی بشمار آورد. یک انسان متمدن تا قبل از ازدواج خویشتن داری نموده و امیال جنسی و ارضای آنها را پس از ازدواج فقط محدود به همسرش میکند. 2- داشتن افکار مداوم پیرامون برقراری رابطه جنسی. کسانی که بیش از حد و بصورت همیشگی در ذهن خود به مسئله رابطه جنسی میپردازند گویی چیز مهمتری در زندگی آنها وجود ندارد.سایت همسریابی موقت 3- استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی جنسی. 4- حسادتهای جنسی. کسانی که به رابطه عاشقانه بین دو نفر حسد می ورزند و سعی در تخریب و سنگ اندازی در آن رابطه را دارند به نوعی گرفتار سادیسم جنسی می باشند. این گونه افراد از اینکه جایگزین رقیب عشقی خود شوند لذت بیمار گونه ای میبرند. 5- متلک ها و مزه پرانیهای جنسی. عبارت است از گفتن جملاتی غیر اخلاقی به جنس مخالف که معمولاً تعابیر جنسی و ناراحت کننده دارند. 6- خود ارضایی. عمل وسواس گونه لذت بردن از خود و ارضای جنسی بدین شیوه میتواند یکی از نشانه های سادیسم جنسی باشد.بهترین سایت همسریابی 7- تفکرات برقراری رابطه جنسی با محارم، آزار جنسی کودکان و سوء استفاده جنسی از آنها. 8- تعرض، توهین، بد رفتاری و ایجاد محدودیت برای افراد صرفاً به این دلیل که آنها ممکن است دچار انحرافات جنسی باشند. متهم کردن دیگران بر اساس توهمات و حدس های بی اساس. این دسته از مبتلایان به دلیل وجود کمبودها و گره های زیاد در زندگی خود اقدام به آزاد و اذیت افراد می نمایند. 9- بازدید تصاویر، فیلمها و سایتهای جنسی، گپ های جنسی در چت روم ها، به نمایش گذاردن اندام از طریق وب کم، استفاده از تلفن برای گفتگوهای جنسی با افراد غریبه. 10- برقراری روابط جنسی غیر متعارف همراه با صدمه رساندن و جراحات به خود یا طرف مقابل از قبیل بریدگی، بستن دست و پا، شلاق زدن و ضربه زدن.بهترین سایت همسریابی 11- تمایل به برقراری رابطه جنسی با افراد گوناگون با وجود داشتن همسر. خیانت و تنوع طلبی. رابطه جنسی با روسپیان، تجاوزات جنسی. برقراری تماس بدنی و چسبیدن به دیگران در محیطهایی مانند مترو، اتوبوس،... 12- همجنس بازی. عبارت است از برقراری روابط جنسی با همجنس خود. 13- شک کردن های زیاد و بی مورد به همسر و باز خواستهای وسواس گونه. در این شرایط فرد بطور مداوم تصور میکند همسرش در حال خیانت و برقراری رابطه جنسی با اشخاص دیگر است. 14- برخی خیالپردازی های جنسی همانند رابطه جنسی گروهی و یا سهیم کردن شریک جنسی با فردی دیگر. تصور اینکه شریک جنسی در حال برقراری رابطه جنسی با فردی دیگر است. این یکی از ویران کننده ترین موارد سادیسم جنسی بشمار میرود. 15- برقراری رابطه جنسی با حیوانات. که حتی تصور آن شان انسان را به پایین ترین سطح خود می رساند. 16- آرایش های بسیار غلیظ، استفاده از لباسهای تحریک کننده و نامناسب به قصد جلب توجه و ظاهرسازی هایی که جاذبه جنسی را به نمایش بگذارند. طبیعی است که برخی از موارد فوق نشانگر سادیسم جنسی حاد و برخی دیگر از شدت کمتری برخوردارند. کسانی که نشانه های فوق را دارند باید برای رهایی از تاثیرات مخرب فردی و اجتماعی این بیماری به متخصصین روانکاو مراجعه و با بهره گیری از روشهای درمانی اقدام به معالجه خود کنند.بهترین سایت همسریابی برخی از اقداماتی که میتوان برای درمان انجام داد: • زدودن افکار نامعقول جنسی، کنترل و پالایش تصورات ذهنی. • مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی. • ازدواج هوشمندانه و زندگی عاشقانه.بهترین سایت همسریابی • ورزش. • شرکت در فعالیتهای سالم اجتماعی. • ارتباط با خدا و روی آوردن به معنویات. • برقراری ارتباط با افراد سالم و یافتن دوستان مفید. • خویشتن داری.بهترین سایت همسریابی سادیسم جنسی عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت فردی-اجتماعی دارد از جمله: • تقلیل قوه تفکر • عارضه های عصبی و روانی • افزایش بیماریهای جنسی • افسردگیبهترین سایت همسریابی • برهم خوردن روابط و شکست در ازدواج • کم شدن حافظه و فراموشی • نا امنی اجتماعیبهترین سایت همسریابی • طرد شدگی • رواج روابط نامشروع • عقب ماندگی اجتماعیبهترین سایت همسریابی رابطه جنسی نیز همانند سایر نیازهای بشر باید امری طبیعی تلقی گردیده و به نحوی مطلوب ارضاء و برآورده شود ولی فقط با ساز و کاری که خداوند تعیین نموده که همان ازدواج و تشکیل خانواده است. فراهم نبودن بستر مناسب برای ازدواج و نیز هرگونه ارضای نامتعارف این میل و نیز نادیده گرفتن آن میتواند به بحران جنسی در یک جامعه تبدیل شود. فشارهای جنسی ناشی از عدم ازدواج بموقع به فرد و اجتماع لطمات زیادی خواهد زد. مسائل جنسی باید از سنین پایین آموزش داده شود تا افراد با آگاهی کامل با این مسئله برخورد کنند و از خطرات جسمی-روانی آن در امان باشند.
بهترین سایت همسریابی
http://www.yekkamand.ir سایت ازدواج موقت
http://www.v55.ir/
ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:48 | تعداد بازدید : 127 |
 گفت: ازدواج به وصال نرسیده، از جمله معضلاتی است که منجر به طلاق زوجین می شود. ناهید خداکرمی به نقش بهداشت باروری بر روابط زن و شوهر اشاره کرد و افزود: اختلالات جنسی، سوءرفتارهای جنسی و ازدواج های به وصال نرسیده، از جمله مسائل و مشکلاتی هستند کههمسریابی دائم روابط زوجین را تحت تاثیر قرار می دهند. همسريابي وی افزود: حوزه بهداشت باروری و مامایی به خاطر اهمیتی که در بهبود کیفیت زندگی زناشویی و پیشگیری از طلاق دارد، مورد توجه قرار گرفته است.بهترین سایت همسریابی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتباط با آثار اختلالات جنسی بر روابط زناشویی، گفت: زن و شوهرهایی هستند که ازدواج کرده اند اما در برقراری ارتباط زناشویی ناکام مانده اند که برای این افراد اصطلاح ازدواج به وصال نرسیده را به کار می برند.سایت همسریابی موقت وی با اعلام اینکه اختلالات جنسی و زناشویی، زندگی زوجین را تحت الشعاع قرار می دهد، افزود: از نظر علمی، این قبیل موضوعات بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.بهترین سایت همسریابی رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اظهار تاسف از اینکه با مسائل زناشویی به صورت تابو برخورد می شود، افزود: حتی در دانشگاه ها نیز، چنین مباحثی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، در حالی که با یک مداخله ساده و درمان های مشاوره ای، می توان به این قبیل معضلات و مشکلات زوجین، خاتمه داد.بهترین سایت همسریابی خداکرمی از افزایش مراجعات زوجین تحصیلکرده به مراکز مشاوره و خدمات مامایی برای طرح مشکلات و معضلات زناشویی خبر داد و گفت: این نکته مثبتی است که قشر تحصیلکرده جامعه پذیرفته است که به راحتی در این باره صحبت کند.بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی
http://www.yekkamand.ir سایت ازدواج موقت
http://www.v55.ir/
ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:44 | تعداد بازدید : 124 |
 شش گام زیر را بخوانید.شیدایی بنا به گزارش آکاایران : دیابت، لوپوس، بیماریهای قلبی، آرتریت روماتوئید، سرطان و ... از جمله بیماریهای مزمنی هستند که، هنوز درمان قطعی برای آنها شناخته نشده است، اما با کمک داروها و روشهای درمانی جدید تا حد زیادی قابل کنترل هستند. روزهای اولی که از خبر ابتلا به یکی از این بیماریها می گذرد، معمولاً با ناراحتیهمسریابی موقت و نگرانی نسبت به موفقیت روشهای کنترل آن همراه است. اما با گذشت زمان که فرد می آموزد چطور با بیماری خود کنار بیاید، سوالات دیگری هم برای او اهمیت پیدا می کند. مطمئناً سايت همسريابي یکی از مهمترین سوالات این خواهد بود: تکلیف رابطه جنسی من با وجود داشتن بیماری مزمن چیست؟ به عنوان پاسخی کلی به این سوال باید گفت، همان طور که راههایی برای کنار آمدن جسمانی و روانی با بیماری وجود دارد، راههایی نیز برای کنار آمدن جنسی با آن شناخته شده است. سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی اگر شما هم به بیماری مزمنی مبتلا هستید و می خواهید رابطه جنسی لذت بخشی را در دوران طولانی کنترل بیماری تجربه کنید، شش گام زیر را بخوانید.سایت ازدواج انعطاف پذیر باشید شما چه راههایی برای برقراری رابطه جنسی سراغ دارید؟ اگر رابطه جنسی را فقط به نوع واژنی (واژینال) محدود کرده باشید، وقتی با عوارض بیماری و داروها مواجه می شوید، به احتمال زیاد این گزینه را از دست خواهید داد و به خاطر بی بهره شدن از یکی از لذتهای مهم و سازنده زندگی زناشویی، خود و همسرتان را افسرده خواهید کرد. اما اگر برداشت شما از رابطه جنسی جور دیگری باشد، آنگاه رابطه جنسیِ لذت بخش را دست یافتنی خواهید یافت. برای تغییر برداشت خود می توانید از راههای متعددی که شما را به سوی لذت جنسی سوق می دهند، استفاده کنید. از جمله این راهها می توان به برقراری رابطه صمیمانه جسمانی با همسر و استفاده از راههای دیگری که برای برانگیختن بُعد شهوانی عشق وجود دارد، اشاره کرد. با حوصله خارج کردن لباسهای اضافی همسر، لمس نقاط حساس بدن(البته غیر از نقاطی که به دلیل بیماری دردناک شده اند مثلاً زنی که به دلیل سرطان پستان تحت درمان رادیوتراپی این منطقه است، از لمس شدن و تحریک سینه ها اذیت می شود)، بوسیدن، در آغوش گرفتن، برقراری رابطه چشمی و رد و بدل کردن حرفهای عاشقانه قبل، در حین و بعد از رابطه از جمله راههای برانگیختن عشق و لذت جنسی هستند. یک کلام، به جای اینکه به بیماری و محدودیتهای جنسی آن زل بزنید بر امکانات موجود و تواناییهای دیگر خود متمرکز شوید. اطلاعاتتان را بیشتر کنید و از حمایتها استفاده کنید از پزشکتان درباره تأثیر داروها و شرایط جنسی خود در طی دوران کنترل بیماری سوال کنید. از داروشناسان هم اطلاعات بگیرید. سپس از اینترنت استفاده کنید. در سازمانها و مراکزی که درباره بیماری شما کار می کنند، عضو شوید و از آنها درباره کنار آمدن جنسی با بیماریتان اطلاعات بخواهید. در گروههای حمایتی این موسسات نیز عضو شوید و از اعضای گروه درباره راههای موفقیت آنها در کنار آمدن جنسی، سوال کنید. به سلامت خودتان کمک کنید شاید این سوال پیش بیاید که با وجود این بیماری چطور می توانم به سلامت خودم کمک کنم؟ پاسخ این است: با اصلاح سبک زندگی می توانید شرایط را مدیریت و علاقه و توانایی جنسی خود را حفظ کنید. دخانیات را کنار بگذارید (البته اگر تا حالا اهل آن بوده اید!). در روز 5 سهم میوه و سبزی تازه بخورید. روزی سی دقیقه فعالیت بدنی داشته باشید. در شبانه روز حداقل هفت ساعت خوب بخوابید. به دنبال ایجاد فرصتهای جدید باشید آه! ابتلا به بیماری مزمن یعنی از دست دادن چیزهایی که دیگر نمی توانم مثل سابق آنها را داشته باشم، از جمله آنها رابطه جنسی است. این طرز تفکر هر قدر هم که درست باشد، نه تنها کمکی نمی کند، بلکه با غورطه ور کردن شما در خود، افسردگی را نصیبتان خواهد کرد. بدیهی است که، افسردگی هم میل جنسی و لذت شهوانی را می کُشد. پس بهتر است، به جای اینکه وقتتان را با این افکار تلف کنید به دنبال ساختن فرصتهای جدید باشید و راههای دیگری برای برانگیختن لذت پیدا کنید. با مشورت پزشک، روان سازهای مناسب را امتحان کنید ممکن است دیابت و بیماریهای دیگر از طریق ایجاد خشکی واژن رابطه جنسی را با مشکل مواجه کنند. در این موارد روان سازها می توانند کمک کننده باشند. حسن این مواد آن است که، گران نیستند و در دسترس قرار دارند. البته توصیه اکید می شود که، قبل از مصرف هر گونه روان ساز با پزشک خود مشورت کنید، تا متناسب ترین آنها را به شما معرفی کند ( برای مثال خانمهای مبتلا به سرطان پستان، مجاز به استفاده از روان سازهای حاوی هورمون نیستند). سکس تراپی (درمان رابطه جنسی) را در برنامه خود قرار دهید درمانگران جنسی روانشناسانی هستند که، در زمینه مشکلات جنسی آموزش تخصصی دیده اند. هرگز با مراجعان، رابطه جنسی برقرار نمی کنند و رابطه آنها را مشاهده نمی کنند. این درمانگران فقط وضعیت جنسی شما را مورد بحث قرار می دهند و راههایی به شما پیشنها د می دهند که، بتوانید از رابطه با همسر لذت ببرید. مطالعات نشان داده اند، دوسوم از افرادی که از سکس تراپی استفاده می کنند، بهبود قابل ملاحظه ای نشان می دهند. برای یافتن سکس تراپیست متبحر و مناسب از پزشک تان کمک بگیرید.سایت همسریابی شیدایی
http://p30far30.ir سایت ازدواج
http://www.yekkamand.ir سایت همسریابی موقت
http://v55.ir/
ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:18 | تعداد بازدید : 115 |
به همین اندازه، یک مرد نیز نیاز دارد که بدون صرف زمان زیاد، به لذتی که خواهان آن است دست یابد. پس برای داشتن یک رابطه خوب این مطلب را بخوانید. سکس فوری, نیاز مردان بنا به گزارش آکاایران : مرد: خوب من فقط چند دقیقه وقت دارم؛ چون بایستی بروم سر کارم.اجازه بده قبل از اینکه بروم، با هم رابطه داشته باشیم. زن حس همکاری خیلی خوبی داشت و شوهر می توانست بدون داشتن احساس گناه از یک رابطه جنسی فوری، لذت ببرد. مرد این شکل رابطه را این گونه توصیف می کند که: برای اولین بار در تاریخ رابطه جنسی با همسرم، احساس کردم کاملا آزاد هستم. من ناگهان در صرفنظر کردن از پیش نوازی و داشتن مقاربت جنسی مستقیم، آزاد بودم. برای اولین بار، مدام دلواپس عملکردم نبودم. من فقط برای خودم بودم و در احساس گناه ناشی از این که آیا همسرم لذت می برد یاخیر، غرق نبودم. ما هر دو احساس خوبی داشتیم، چون می دانستیم که همسرم در یک وقت دیگر به آنچه که می خواهد، می رسد. هیچ شکی در این نیست که، یک رابطه جنسی تمام عیار زمانی رقم می خورد که، مرد فرصت و زمان کافی برای معاشقه و تحریک زن صرف کند. زن نیازمند زمانی نسبتا طولانی است، تا در یک دوره رابطه جنسی کامل قرار گرفته و از آن لذت ببرد. اگر چه مرد برای نزدیک شدن به ارگاسم فقط نیازمند 2-3 دقیقه زمان است، اما باید به یاد داشت که زن برای این منظور نیاز به بیست تا سی دقیقه تحریک دارد. در حالی که کتابهای زیادی وجود دارد که درباره وقت گذاشتن در مورد رابطه جنسی برای زنان، در جهت ایجاد تجربه ای خوشایند برای رابطه جنسی، صحبت می کنند، به نظر نمی رسد که هیچ کدام درباره نیازهای مشروع مردان برای "صرف نکردن زمان خیلی زیاد" صحبتی کرده باشند.اگر گاهی مرد بتواند بر حسب غریزه خودش عمل کند و بدون فکر کردن به"پیش نوازی" و یا تدارکات دیگر، مستقیما به سراغ ارضا نیاز خودش برود، در مواقع دیگر که نیازهای همسرش فوریت دارد، راحت تر می تواند برای همسرش وقت صرف کند. قطعا نیاز به سکس فوری چیزی شبیه به آزادی برای رفتن به فروشگاه بدون اینکه محدودیتی در خرید داشته باشند، یا شبیه به رانندگی بدون هر نوع محدودیتی در سرعت و رعایت نکات ایمنی، است.این قطعا احساسی ناپخته و نابالغانه است، ولی چیز جدیدی را در زندگی زن و مرد و در درون رابطه آنها به وجود می آورد. بدون شک عرصه شکوفایی جنسی یک مرد در دوران نوجوانی اش است و زیاد عجیب نیست که، این آزادی جنسی شگفت انگیز تازه کشف شده، خلا زندگی جنسی مردان را پر کند.با حوصله بودن و به صورت منظم و آهسته زمان صرف کردن، جزء نیازهای زنان در رابطه جنسی است؛ به همین اندازه، یک مرد نیز نیاز دارد که بدون صرف زمان زیاد، به لذتی که خواهان آن است دست یابد. در زمینه سکس فوری، جالب اینجاست که بعد از گذشت چند مدت و پس از تجربه گاهگاهی سکس فوری، دیگر سکس فوری برای مرد جذابیت گذشته را ندارد و در اکثر مواقع وقتی مرد رابطه جنسی را آغاز می کند، اگر زن تمایلی به این رابطه نداشته باشد، خوشبختانه مرد به جای داشتن سکس فوری، تا زمانی که همسرش هم رابطه جنسی را بخواهد و برای آن آماده شود، منتظر می ماند.لذا به نظر می رسد، حتی احساس داشتن این آزادی گاهگاهی برای مردان، در دوام جاذبه شهوانی و جنسی نسبت به شریک جنسی شان، ضرورت دارد. البته اگر قرار است با همسرتان در زمینه سکس فوری به توافق برسید، حتما باید چهار شرط را رعایت کنید، و مرد باید به زن متعهد شود که: داشتن سکس کامل به طور منظم داشتن سکس عالی یک بار در ماه نداشتن انتظار در طول سکس فوری و هم آغوشی منظم وقتی زنخیلی خسته است، یا به هر دلیل سر حال نیست، برای بله گفتن اجبار نکند. وقتی چنین توافق نامه ای به وجود آید، مرد دیگر احساس طرد شدگی نمی کند و آگاهی از اینکه او گاهی اوقات بدون هیچ مانعی می تواند به هر طرف خواست برود و هر چه خواست انجام دهد، احساس فوق العاده ای را در او به وجود می آورد.
<a href="http://www.p30far30.ir" title="سایت ازدواج">شیدایی</a>
<a href="http://samipatogh.ir" title="همسریابی شیدایی">بهترین سایت همسریابی</a>
<a href="http://www.yekkamand.ir/" >سایت ازدواج</a>
<a href="http://www.v55.ir" title="بزرگ ترین سایت همسریابی موقت">سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی</a>
شیدایی</br>http://p30far30.ir
شیدایی</br>http://p30far30.ir
شیدایی</br>http://p30far30.ir
شیدایی</br>http://p30far30.ir


ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:12 | تعداد بازدید : 127 |
 دلیل افزایش میل جنسی و علاقه بیشتر مردان به زنان در پاییز چیست؟همسریابی دائم افزایش میل جنسی در پاییز بنا به گزارش آکاایران : نه، اتفاقا بیشتر می شود! مطالعات متعددی نشان می دهند که پاییز فصلی است که سطح تستوسترون در بدن انسان ها به بالاترین میزان نسبت به تمام مواقع دیگر سال می رسد. شاید این اتفاق سايت همسريابي با کاهش نور روز و افزایش فعالیت های اجتماعی مرتبط باشد، اما هرچه که هست، میل جنسی واقعا در پاییز بیشتر می شود. حتی بررسی های محققان دانشگاه سیمون فریزر نشان می دهد همسریابی دائم که همین افزایش تستوسترون در بدن است که باعث می شود خانم ها در پاییز جذابیت بیشتری برای مردان داشته باشند. در واقع، یکی از مطالعات مجله Perception هم نشان می دهد که خانم ها در فصل های سرد سال، دارای جذابیت سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی بیشتری برای مردان هستند. یک فرضیه این است که افزایش سطح تستوسترون باعث می شود که مردان بیشتر به رابطه جنسی علاقه مند شوند، اما دلایل محتمل تری هم وجود دارد: تاثیر عناصر متضاد. به عبارت دیگر، تابستان فصلی است که لباس های خاصسایت شیدایی خودش را به همراه می آورد و پاییز و زمستان هم همین طور. این معیارهای جذابیت خانم ها برای مردان است که در فصل های مختلف، تغییر می کند و جذابیت خانم ها را برای مردان در فصل های سرد سال بیشتر می کند. بهترین سایت همسریابی
http://www.p30far30.ir/ بهترین سایت همسریابی
http://yekkamand.ir/ سایت همسریابی موقت
http://v55.ir/
ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:08 | تعداد بازدید : 136 |

همسرگزینی
سایت همسریابی
همسریابی شیدایی
همسریابی
همسریابی موقت
همسریابی صیغه
همسریابی صیغه ای انلاین
همسریابی ازدواج
بهترين سايت همسر يابي آنلاين
سايت همسريابي رايگان
ازدواج ساعتی
صیغه یابی
همسریابی اینترنتی
همسريابي آنلاين
همسریابی شیدایی
شیدایی
سایت شیدایی
كاملترين جامعه مجازي همسريابي و ازدواج در ايران
جامع ترین بانک اطلاعات همسریابی برای ازدواج دایم
جامعترین سامانه انتخاب همسر جوانان
همسر آنلاين
همسر جون
همسریابی موقت در تهران
سایت همسریابی
همسريابي
همسر يابي آنلاين
بهترین همسر
ازدواج موقت
سایت صیغه
جامعترین سایت همسریابی
ثبتنام در همسریابی
ازدواج آنلاین
ازدواج در ايران
ازدواج
ازدواج دائم
همسریابی دائم و موقت
ازدواج موقت
سایت همسریابی موقت
شیدایی
ازدواج تایم
ازدواج تایم دار
ازدواج زمان دار
سایت ازدواج
همسریابی رایگان
شوهریابی
همسر
زندگی زناشویی
همسریاب
همسرها
ازدواج دائم
دختر
پسر
همسریابی ازدواج
بهترين سايت همسر يابي آنلاين
همسريابي
سايت همسريابي رايگان
ازدواج ساعتی
صیغه یابی
همسریابی اینترنتی
وب سایت همسریابی
سایت همسریابی شیدایی
سایت همسریابی شیدایی
همسریابی
همسریابی شیدایی
همسرگزینی شیدایی
همسریابی صیغه
همسریابی موقت در تهران
همسریابی موقت در اصفهان
همسریابی موقت در تبریز
سایت همسریابی شیدایی
همسریابی موقت در قم
همسریابی موقت قم
صیغه قم
سايت همسريابي رايگان
وب سایت همسر یابی
سایت همسر یابی
سایت های همسر یابی
ازدواج با s e x
سایت ازدواج جوانان شیدایی
ازدواج دائم و موقت با شیدایی
همسر خوب با شیدایی
همسر یابی
وب سایت همسریابی
انتخاب همسر در شهر
همسردر شهر
تنظیم خانواده شیدایی
جذب همسر با شیدایی
نیک صالحی با شیدایی
بهترین سایت همسر یابی
بهترین همسریابی
بهترین وب سایت همسر یابی
همسر مومن
ویژگی‌های یک همسر مناسب
همسریابی شیدایی-ورود
سایت ازدواج
سایت ازدواج دائم
سایت ازدواج موقت
مسائل زناشویی
همسرگزینی
بهترین سایت همسر یابی
باارزش ترین سایت همسریابی
تبیان یا شیدایی
سایت همسر یابی قانونی
همسریابی موقت
سایت شیدایی
سایت همسریابی بهترین همسر
بهترین همسر
سايت همسريابي رايگان
بهترین سایت همسریابی موقت
بزرگ ترین سایت همسریابی
ازدواج دائم
آیا ازدواج از طریق سایت های همسر یابی اینترنتی موفق است؟
دختران و پسرانی که دنبال همسر در سایت‌های همسریابی می گردند
روانشناسی ازدواج
ازدواج
yahovaیاهوا
دانلود نرم افزار
بهترین سایت ازدواج برای جوانان
سایت همسریابی
همسریابی
همسر
سایت شوهر یابی
سایت خبری تحلیلی مراغه،اخبار مراغه،مراغه نیوز،خبر مراغه
تنها سایت همسریابی مطمئن در ایران
سایت همسریابی|ازدواج دائم
همسریابی رایگان
سایت همسریابی بهترین همسر
بزرگترین سایت همسریابی
اغفال 100 دختر در سایت همسر یابی
همسریابی قانونی
همسرموقت
ازدواج موقت
همسریابی موقت
همسریابی طوبی
همسریابی دوهمدم
اختصاصی همسریابی رایگان ازدواج دائم
(دوستیابی و ازدواج موقت (صیغه
قصد ازدواج دارید و بدنبال همسر مناسب می گردید؟
در این سایت افراد مجرد مختلفی که خواهان ازدواج و تشکیل خانواده هستند ثبت نام کرده اند
امکان همسریابی رایگان در شهر های مختلف
همسریابی تهران، همسریابی مشهد، همسریابی اصفهان، همسریابی شیراز و سایر شهر ها و استان های کشور ایران
اغفال 100 دختر در سایت همسر یابی - که
اگر هنوز مجردی پس کلیک کن بیاتو!!
مجردها - با یک کلیک همسر آینده خود را انتخاب کنید
مهندس قلابی كه به اتهام اینترنتی اغفال ۱۵ دختر جوان بازداشت شده است
مهندس قلابی در اعترافات تازه‌اش مدعی شد: به بیش از یكصد دختر جوان پیشنهاد ازدواج داده و با ترفند‌های مختلف از آنها كلاهبرداری كرده است
همسریابی مطمئن فقط شیدایی
شیدایی شیدایی
سایت شیدایی همسریابی
صفحه ورود-سایت همسریابی شیدایی
خانه-همسریابی شیدایی
فراموشی رمز-سایت همسریابی شیدایی
عضویت-سایت همسریابی شیدایی
قوانین-سایت همسریابی شیدایی
سوالات رایج-همسریابی شیدایی
تبادل لینک-همسریابی شیدایی
تماس با ما-سایت ازدواج دائم و موقت در ایران
سایت همسریابی شیدایی ، به شما این امکان را میدهد تا با ابزار های پیشرفته دنیای امروز بتوانید در گستره وسیعتری شریک زندگی متناسب با معیار های خود را برگزینید. کافیست در همسریابی شیدایی ثبت نام کرده و سپس از صفحه ورود وارد بخش مدیریت نمایه خود شده و در میان افراد آماده ازدواج در جنس مخالف به جستجو بپردازید
بهترین سایت همسریابی
همسریابی تهران
همسریابی تبریز
همسریابی اصفهان
همسریابی شیراز
همسریابی همدان
همسریابی مشهد
همسر یابی آذربايجان شرقي شیدایی
همسریابی ارومیه باشیدای
سایت همسر یابی مهاباد
سایت همسریابی سنی
سایت همسریابی اهل سنت
همسریابی سنی ها
ازدواج دائم و موقت سنی
اصول و شرع ازدواج اهل سنت
ازدواج دائم و موقت در ایران
همسریابی
Marriage
dating website
get married
Come with love Marry
Dating for marriage
دوست دخترت را دوست داری باهاش ازدواج کن
girlfriend
The best and most precious in the world dating site
معرفی سایت همسریابی شیدایی
فروشگاه اینترنتی مشتری
اولین,بهترین,پربازدیدکننده ترین سایت همسریابی شیدایی است
گوگل عزیزبهترین سایت همسریابی شیدایی هست
سایت همسریابی شیدایی
سایت همسریابی طوبی81
سایت همسریابی لاویران
سایت همسریابی سارا
سایت همسریابی دوهمدم
سایت همسریابی دویار
خبرگزاری فطرس
همسریابی-فروشگاه اینترنتی
دانلود فیلترشکن شیدایی
فیلترشکن رایگان شیدایی
فروشگاه اینترنتی-سایت همسریابی-دانلودنرم افزار
آموزش تصویری جنسی رایگان شیدایی
فروشگاه لوازم زناشویی شیدایی
زناشویی شیدایی
همسریابی و زناشویی شیدایی
ازدواج موقت در 2 ساعت
زناشویی برای 2 ساعت
ازدواج موقت ساعتی و دقیقه ای

ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:08 | تعداد بازدید : 124 |
ازدواج فامیلی و ضرورت انجام مشاوره پزشکی قبل از ازدواج‌

برای پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی ، از ازدواجهای فامیلی پرهیز کنید

 

ایجاد بیماری‌های ژنتیکی در فزرندان تنها مختص به ازدواج‌های فامیلی نیست و این ریسک می‌تواند به میزان کمتری در ازدواج با غیر خویشاوندان نیز وجود داشته باشد.

امروزه بسیاری از افراد بر این باور هستند که چه کسی می‌تواند بهتر از پسرعمو، پسر خاله، دخترخاله و یا دختر عمو که خانواده‌ها نیز شناخت بهتری نسبت به یکدیگر دارند‌، مناسب ازدواج باشند. شاید به دلیل همین تفکر است که با وجود تلاش‌ها در جهت پیشگیری و تشخصی بیماری‌های ژنتیکی هنوز هم سالانه هزاران نوزاد مبتلا به بیماری‌های مادرزادی در کشور متولد می‌شوند.

بطور کلی ازدواج بی‌خطر دنیا سراغ نداریم. ازدواج هر فرد با هر فرد غریبه ای احتمال خطری حدود 2 تا3 درصد دارد. ازدواج با خویشاوندان بر حسب درجه خویشاوندی متفاوت است. ازدواج خویشاوندان درجه یک (ازدواج برادر و خواهر ما و یا ازدواج پدر و مادر با فرزند) و ازدواج درجه دو (ازدواج دایی با خواهر زاده) که این دو گروه در اکثر ادیان حرام است. ثابت شده است که به دلیل تشابه ژنی زیاد خطر تولد فرزند مبتلا به ناهنجاریها و عقب ماندگی ذهنی خیلی زیاد است.

خویشاوندان درجه سه (پسر عمو- دختر عمو و دختر خاله - پسر خاله) که به فراوانی باهم ازدواج می‌کنند که مورد نویسنده هم چنین است، مانع خاصی وجود ندارد به شرط آنکه در شجره فامیلی و خویشاوندان نزدیک دو طرف بیماری شناخته شده ژنتیکی یا عقب ماندگی ذهنی یا ناهنجاریهای عمده وجود نداشته باشد. موقت به هر حال گر چه اکثر متخصصین ژنتیک برای ازدواج خویشاوندان درجه یه به بالا مانعی نمیبینند ولی در صورت امکان ، بهتر است قبل از ازدواج با مشاوره ژنتیک، مشورت شود.سايت همسريابي در این مشاوره ، اطلاعات طبی مستقیم در زمینه ژنتیک در اختیار بیماران و خانواده‌های آنان قرار داده می‌شود. این مشاوره هر زمان که بعید‌ترین احتمال یک اختلال ژنتیکی در خانواده وجود داشته باشد ضروری است.

مشاوره‌های پزشکی قبل از ازدواج‌

انجام مشاوره‌های پزشکی قبل از ازدواج‌ ضروری است

 

ضرورت انجام مشاوره پزشکی قبل از ازدواج‌
وجود ‪ ۱۳‬هزار نوع بیماری ژنتیکی ، انجام مشاوره‌های پزشکی قبل از ازدواج‌ را ضروری کرده است.
زوجین دارای نسبت فامیلی باهم، وجود بیماری ژنتیک در خانواده زوجین ، سابقه نازایی ، سقط و مرده زایی از نشانه‌های خانواده‌های در معرض خطر تولد کودکان بیمار هستند و قبل از ازدواج یا تصمیم به بارداری با هدایت مراکزی از جمله بهزیستی ، دفترخانه‌های ثبت ازدواج ، مطب‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی می‌توان از شیوع بیماریهای ژنتیکی و انواع معلولیت‌ها پیشگیری کرد.

درصد شیوع بیماری سندرم داون در کشور ناشی از ازدواج‌های فامیلی بالا است و بسیاری از کودکان مبتلا به این بیماری به‌رغم صرف هزینه‌های میلیونی در دهه دوم زندگی فوت می‌کنند. برای پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی ، باید از تشویق جوانان به ازدواجهای فامیلی پرهیز کرده و در صورت اصرار ، این ازدواجها باید کنترل شده و پس از طی مراحل آزمایش و مشاوره‌های ژنتیکی باشد. 

وظایف پزشک در قبال فرد مورد مشاوره
همان گونه که خصوصیت منحصر به فرد بیماری ژنتیکی ، تمایل آن به عود در داخل خانواده‌هاست، جنبه منحصر به فرد مشاوره ژنتیکی ، تمرکز آن نه تنها بر بیمار اولیه ، بلکه بر اعضای خانواده بیمار ، هم در حال حاضر و هم در آینده می‌باشد. مشاوره ژنتیکی که از فعالیتهای محوری در ژنتیک پزشکی است، نه تنها با اطلاع دهی به بیمار و خانواده‌اش ، بلکه با ایجاد مشاوره جهت‌دار از نظر روانشناسی برای کمک به سازگار شدن افراد و تطابق با تاثیرات اختلال در خانواده سروکار دارد.

استانداردهای تعیین شده مراقبت پزشکی مستلزم آن هستند که ارائه دهندگان خدمات ژنتیکی شرح حالی بدست آورند که شامل اطلاعات خانوادگی و نژادی باشد. در مورد مخاطرات ژنتیکی بیماران و اعضای خانواده‌شان به آنها توصیه‌های لازم را ارائه کنند.بزرگ ترین سایت همسریابی آزمایش ژنتیکی یا تشخیص پیش از تولد ، در صورت لزوم ، پیشنهاد دهند و درمان گوناگون یا راههای اداره و تدبیر جهت کاستن خطر بیماری را ذکر کنند. مشاوره ژنتیکی ، محدود به ارائه اطلاعات و محاسبه خطر بیماری نیست، بلکه نوعی روند ارتباطی است. توانایی تعریف و تعیین موضوعات روانی _ اجتماعی پیچیده مرتبط با نوعی اختلال ژنتیکی در یک خانواده ، نقش مرکزی را در این کار ایفا می‌کند. توجه به این موضوعات ، احتمالا به موثرترین وجه از طریق تماس دوره‌ای با خانواده در طول زمان و با مرتبط شدن موضوعات پزشکی یا اجتماعی با زندگی افراد مبتلا ، انجام می‌شود. 

مجموعه این موارد باعث می شود بر امتناع از ازدواج فامیلی تأکید کنیم، اما اگر کسانی به هر دلیل تن به ازدواج فامیلی دادند باید ذهنیت منفی را از خود دور  کنند. ازدواج فامیلی از طرف کارشناسان توصیه نمی شود، اما اگر اتفاق افتاد هم فاجعه رخ نداده است. افراد می توانند با حساسیت زدایی از موضوع، زندگی خوبی داشته باشند بسیاری از زوج ها ازدواج فامیلی داشته اند و سال ها در کمال آسایش و آرامش در کنار هم زندگی کرده اند.

باید توجه داشت که ذهنیت منفی، خود می تواند مشکل ساز شود. روان شناسی مثبت می گوید این ذهنیت می تواند زندگی را به کام افراد تلخ کند. بنابراین زوج هایی که ازدواج فامیلی داشته اند باید این ذهنیت را از خود دور کنند. البته باید توصیه های پزشکی را نیز در این زمینه مدنظر داشت و آزمایش های لازم را پیش از ازدواج و برای بارداری انجام داد. 


بهترین سایت همسریابی

http://www.iran-sheydaei.ir


سایت ازدواج

http://www.v55.ir


سایت ازدواج

http://www.v55.ir


ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 12:02 | تعداد بازدید : 135 |

نشانه های یک عاشق واقعی

برخی از نشانه های عشق واقعی واضح و روشن اند

 

حتما شما هم دوست دارید بدانید که آیا شریک زندگی تان واقعا عاشق شما است یا خیر. برخی از نشانه های عشق واقعی واضح و روشن اند. اما اگر هنوز به احساس واقعی او شک دارید، بهترین سایت همسریابی موقت به دنبال نشانه هایی که در اینجا برایتان آورده ایم، باشید. اگر این نشانه ها را در رفتار او مشاهده کردید، باور کنید که او یک عاشق واقعی است.

نشانه های یک عاشق واقعی
• او به شما آزادی لازم را می دهد و هیچگاه شما را مجبور به کاری که دوست ندارید، نمی کند.

• تمام دوستان او شما را می شناسند و زمانی که ملاقات شان می کنید، در مورد شخصیت و محل کار و علاقمندی هایتان اطلاع دارند زیرا شریک زندگی تان همیشه از شما پیش آنها سخن می گوید.

• او شما را به خانواده اش معرفی کرده است یا به زودی قصد آن را دارد.

• او برای گفتن «صبح بخیر» و «شب بخیر» به شما پیغام می دهد.
• زمانی که مرد دیگری به شما نزدیک می شود، او در آن واحد هم به خود مغرور می شود که تنها قهرمان زندگی شما است و هم حسادت می کند.
• او تمام حالات شما را تحسین می کند، به عنوان مثال: «تو زیباترین لبخند دنیا را داری!»

• او شما را بدون هیچ منتی در اولویت کارهایش قرار می دهد. به عنوان مثال تماشای بازی فوتبال تیم مورد علاقه اش را از دست می دهد تا با شما به میهمانی دوست تان آید.


• آیا دل تان پیش آن لباس یا خوراکی که در خیابان از کنارش رد شده اید، گیر کرده است؟ نگران نباشید، شریک زندگی تان آن را برای شما خریده است.

• او حتی از دنیای مجازی هم عشق خود را به شما نشان می دهد و هر چند وقت یک بار پیامی که موجب لبخندتان شود، برایتان ارسال می کند.
• او همیشه آخرین لقمه خوشمزه غذایش را برای شما نگه می دارد.

• او می خواهد که شما هم زیر کارت پستالی که برای مادرتان خریده است را امضا کنید یا چیزی بنویسید.

• هنگامی که شما در رختخواب هستید و در ناحیه ای از بدن خود احساس درد می کنید، او برای خرید مسکن به داروخانه می رود.
• او در مورد آینده با شما برنامه ریزی می کند. به عنوان مثال «تابستان آینده باید ... را انجام دهیم.»

نشانه های یک عاشق واقعی

سایت ازدواج همه عشق ها واقعی نیستند

 


• تمام انگیزه ای که او برای ادامه راهش احتیاج دارد،همسريابي لبخند شما است. در این صورت هیچ چیز سايت همسريابي نمی تواند جلوی عشق و دیوانگی او را بگیرد.

• فرقی نمی کند که او برای یک میهمانی بزرگ حاضر می شود یا یک قرار ملاقات کوچک، همیشه نظر شما را درباره لباس هایی که به تن می کند، می پرسد.• هنگامی که او با شما است، به گوشی خود اهمیتی نمی دهد.

• او برای خنداندن شما، نه به هدف طعنه و کنایه، سر به سرتان می گذارد.

• او تمام چیزهایی که شما به او داده اید را نگه داشته است، همسريابي حتی پاپیونی را که دور اولین هدیه شما به او پیچیده بود.

• او موفقیت های شما را برای دیگران بازگو و به آن افتخار می کند.

• او هر روز به شما می گوید: بهترین سایت همسریابی موقت «دوستت دارم» و شما بی هیچ تردیدی باورش دارید.

ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:59 | تعداد بازدید : 133 |

مشکلات ازدواج در سنین پایین

ازدواج درسنین پایین می تواند با مشکلات زیادی همراه باشد

 

وقتی دختر و پسری در سنین پایینسایت شیدایی و بدون آمادگی جسمانی، عقلی و عاطفی با یکدیگر ازدواج می کنند دچار مشکلات عدیده ای می شوند.

عواقب ازدواج در سنین پایین
- دختر یا پسرهای نوجوان به دلیل اینكه هنوز به رشد ذهنی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... نرسیده اند، بسیاری از مهارتهای لازم برای رسیدنبهترین سایت همسریابی موقت به یك زندگی موفق و پیروز را كسب نكرده اند به همین دلیل معمولاً در زندگی مشتركشان با ناسازگاری ها و اختلافات بسیاری رو به رو می شوند.


- معمولاً خانواده ‌ها و بزرگ‌ترها به دلیل اینكه گمان می كنند فرزندشان سن كمی دارد و قادر به حل همه مشكلات زندگی مشترك نیست سعی می كنند به گونه های مختلفی در زندگی خصوصی آن‌ها دخالت کرده و به قولی آنها را راهنمایی نمایند. در حالیكه این جریان معمولاً پس از پختگی افراد به دلیل عادت والدین نیز ادامه می یابد و زندگی را از كنترل زن و مرد خارج می كند.
- پسرانی که در سن پایین ازدواج می کنند پس از مدتی که در جمع دوستان و همسالان مجرد خود قرار می گیرند دچار یاس و ناامیدی می شوند و حس می کنند با ازدواج، موقعیت های زندگی مجردی را از دست داده اند. البته پزشکان معتقدند این افراد به دلیل حس نارضایتی از زندگی که همیشه با آن دست وپنجه نرم می کنند بیشتر از بقیه افراد مستعد بیماری های قلبی و عروقی هستند.

- با توجه به این که افراد در سنین نوجوانی هنوز به ثبات عاطفی لازم نرسیده اند، ممکن است در انتخاب خود عاقلانه تصمیم نگرفته و پس از ازدواج دچار پشیمانی شود.- وقتی دختر و پسری در سنین پایین و بدون آمادگی جسمانی، عقلی و عاطفی با یکدیگر ازدواج می کنند دچار مشکلات عدیده ای می شوند. بنابر فرهنگ ایرانی وقتی فردی ازدواج می کند بعد از شش ماه باید باردار شود در غیر این صورت برچسب اجاق کور به او می زنند به خصوص اگر فرد بدلیل سن کم، تحمل این قبیل حرف ها را نیز نداشته باشدبهترین سایت همسریابی موقت برای پایان دادن این حرف و حدیث ها به فکر باردار شدن می افتدبزرگ ترین سایت همسریابی که نه تنها در همه دوران بارداری با مشکلاتی مواجه می شود بهترین سایت همسریابی موقت بلکه زایمانش در اغلب موارد پری ناتال (تحت مراقبت های لازم) می بایست انجام گیرد. اما مساله فقط به همین جا ختم نمی شود چون احتمال مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان نیز وجود دارد.

 خیلی وقت ها دیده ایم افرادی که در سنین نوجوانی ازدواج کرده اند، گفته اند که من آن زمان کم تجربه بودم و نمی دانستم در زندگی دنبال چه چیزی هستم. الان سلیقه ام عوض شده و انتظارات دیگری از همسرم دارم.  این اتفاق به دلیل تغییر نگرش ها و رشد فکری او می افتد.

همسریابی شیدایی

http://www.iran-sheydaei.irارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:56 | تعداد بازدید : 127 |

فرزندان حاصل از ازدواج موقت

بچه حاصل از ازدواج موقت از نظر حقوقی هیچ تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دایم ندارد

 

مهمترین سوال و بحثی که در ازدواج موقت مطرح است، بحث فرزندان حاصل از این نوع ازدواج است. این امر که مطالبات حقوق این فرزندان چگونه استیفا می شود و آیا فرزند حاصل از ازدواج موقت با فرزند حاصل از ازدواج دایم متفاوت خواهد بود یا خیر؟ قابل پاسخگویی است.

در دین مبین اسلام دو نوع ازدواج وجود دارد که نکته اشتراک آنها محرمیت زن و مرد به همدیگر است و زن و شوهر می توانند با همدیگر مباشرت داشته باشند و صاحب فرزند شوند. نوع اول ازدواج، دایم است که در آن اگر زوجین از همدیگر طلاق نگیرند یا یکی از زوجین فوت نکند، همچنان بر همدیگر محرم می مانند و در کنار فرزندان خود زندگی می کنند، در چنین خانواده ای حقوق زوجین و فرزندان مشخص است و زندگی اعضای خانواده در کنار هم و معمولا زیر یک سقف است.

نوع دیگر ازدواج، از نوع موقت است این ازدواج بر خلاف دایم احکام خاص خودش را دارد مثلا زن از شوهر ارث نمی برد و تمتع جنسی به همان میزانی است که در زمان عقد قید شده است.
این نکات را فراموش نکنید
1- ازدواج موقت باید ثبت رسمی شود و الا اگر شرعا هم عقد به طور صحیح جاری شود اثبات نسب فرزند به پدر مشکل خواهد شد و چه بسا مرد زیر بار نرود و مشکلات حیثیتی و حقوقی فراوان برای خانم ایجاد نماید. چرا که در قانون مدنی اثبات هر دعوایی منوط به پنج دلیل است که در ماده 1258 چنین بیان شده است«دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم» البته در ماده 21 قانون جدید حمایت  از خانواده این مسئله الزام آور بوده و چنین  آمده است: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ‌ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی‌است: 1- باردار شدن 2- توافق زوجین 3 – شرط ضمن عقد

2- با توجه به اینکه در ازدواج موقت پدر و مادر معمولا جدا زندگی می کنند و در واقع زندگی شان زیر دو سقف است، قهرا فرزند باید یکی از والدین را انتخاب نماید در این صورت باید با کودک طوری رفتار شود که جای خالی والد جدا خیلی احساس نشود و مرتب با وی در ارتباط باشند و حتی اگر امکانش باشد زوجین همچنان در قید زوجیت بمانند تا مشکل محرمیت نداشته باشند.

3- به کرامت کودک باید احترام گذاشته شود و از اینکه وی از ازدواج موقت به دنیا آمده است تحقیر نشود بلکه طوری به وی القا شود که وی با بقیه کودکان هیچ تفاوتی ندارد.

4- پدر کودک نباید از دادن نفقه خودداری نماید و باید رفاه بچه را در نظر بگیرد تا حداقل موجب آزار مالی کودک نگردد و فرزند امنیت مالی داشته باشد.
حال می پردازیم به حقوق فرزندان حاصله از ازدواج موقت یا صیغه: اگر به هر دلیلی زن و شوهری که با همدیگر ازدواج موقت کرده اند بچه دار شوند این بچه از نظر حقوقی هیچ تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دایم نخواهد داشت و تمام شئونات وی را دارا خواهد بود.

در ازدواج موقت، پدر موظف است از کودک خود مراقبت نماید کما اینکه در ازدواج دایم هم وظیفه نگهداری و نفقه کودک بر عهده پدر است.

 در ماده 1158 قانون مدنی می خوانیم: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.» همچنین وی از پدر و مادر خود ارث خواهد برد نفقه وی نیز بر پدر واجب است.

حقوق فرزندان حاصله از ازدواج موقت
یکی از نکات حائز اهمیت در ازدواج موقت این است که اگر فرزندی حاصل شد،حقوق این فرزندان چگونه باید رعایت شود؟
قبل از بررسی حقوق فرزندان حاصله از این نوع ازدواج ذکر این نکته ضروری است که هدف از ازدواج موقت تشکیل خانواده نیست و اشخاصی که قصد تشکیل خانواده دارند باید ازدواج دایم نمایند.
حکمت ازدواج موقت با دایم متفاوت است و در واقع ازدواج موقت سر ریز ازدواج دایم است و در مواقع ضرورری برای رفع نیازهای جنسی و کمک به اشخاص بی همسر (هر چند ناقص) عملی می شود.سایت ازدواج اینترنتی یکی از حکمت های ازدواج موقت پاسخ به غریزه جنسی است که از راه حلال باید تامین شود از امام باقر علیه‌السلام روایت شده است: «انّ اللّه رأف بکم فجعل المتعة عوضا لکم من الأشربة؛ خداوند به شما رأفت دارد، از این رو در عوض آنکه شراب را حرام کرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»( وسائل‏الشیعه، ج‏14، ح‏7 و 8، ص‏438)
شاید بگویید، ازدواج موقت ممکن است یک روزه باشد و اتفاقا زوجه در اثر مباشرت با شوهر بچه دار شود، در این صورت که این دو فرد بعد از 24 ساعت به همدیگر نامحرم خواهند شد، تکلیف کودک چه خواهد شد؟ در جواب پرسش مقدر باید عرض کنم که این احتمال وجود دارد و اگر چنین اتفاقی روی داد باید در مرحله اول والدین کودک بنا به حکم اخلاق ازدواج دایم کنند یا حداقل مدت ازدواج موقت شان را چند سال تمدید نمایند تا کودک از نعمت  هر دو پدر و مادر بهره مند گردد. اگر چنین کاری را انجام ندهند،سایت موقت نگهداری و نفقه کودک بر عهده پدر است و پدر موظف است از کودک خود مراقبت نماید. کما اینکه در ازدواج دایم هم وظیفه نگهداری و نفقه کودک بر عهده پدر است.
بر اساس ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می‌شود،همسریابی دائم هزینه‌های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است. 


در پایان خاطر نشان می شوم خانمهایی که بنا به هر دلیلی ازدواج موقت می نمایند باید نسبت به موضوع احتمال بچه دار شدن بی توجه نباشند و در این زمینه حتما شرایط را در نظر بگیرند و الزامات لازم را در حین عقد اجرا نمایند.


سایت همسریابی شیدایی

http://iran-sheydaei.ir/


همسریابی موقت

http://v55.ir/


بزرگ ترین سایت همسریابی

http://www.iransheyda.ir/


ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:51 | تعداد بازدید : 133 |


لینک های متن لینک های اصلی استان ها شهر ها روستا ها

سايت همسريابي
موقت
سایت ازدواج اینترنتی
سایت تبادل لینک خودکار
تبادل لینک با سایت های پربازدید
سایت تبادل لینک خودکار
آهنگ جدید شادمهر
فروش آنلاین
سایت دوهمدم
سایت توران
سایت بهترین همسر
سایت شیدایی
سایت طوبی
همسریابی سارا
همسریابی دو همدل
بهترین سایت همسر یابی
همسر یابی رایگان
لاوایران
سایت همسریابی دوآشنا
همسریابی دو باور
سایت صیغه
سایت همسان گزینی
سایت تبادل لینک اتوماتیک
همسریابی مونس یاب
سایت همسریابی استان آذربايجان شرقي
سایت همسریابی استان آذربايجان غربي
همسریابی استان خراسان شمالي
همسریابی استان كهگيلويه و بوير احمد
همسریابی يـــزد
سایت همسریابی شهرستان ملكان
سایت همسریابی شهرستان اروميه
سایت همسریابی تكاب
سایت همسریابی شهر چايپاره
همسریابی شهرستان مهاباد
سایت همسریابی شهر خلخال
سایت همسریابی شهرستان تيران و كرون
سایت همسریابی شهر خوانسار
همسریابی شهر نطنز
سایت همسریابی شهر دماوند
سایت همسریابی شهرستان فاروج
سایت همسریابی بيرجند
شهرستان دزفول
سایت همسریابی هويزه
سایت همسریابی شادگان
سایت همسریابی مسجد سليمان
همسریابی شهر ايجرود
سایت همسریابی شهر ماه نشان
سایت همسریابی شهرستان شاهرود
سایت همسریابی شهر دلگان
سایت همسریابی زابل
سایت همسریابی شهرستان كازرون
همسریابی شهرستان آبيك
همسریابی شهرستان جيرفت
سایت همسریابی شهرستان شهربابك
همسریابی شهرستان هرسين
سایت همسریابی گچساران
همسریابی شهر گرگان
همسریابی شهر آستارا
سایت همسریابی شهر بندر انزلي
سایت همسریابی شهر خرم آباد
سایت همسریابی دلیجان
سایت همسریابی خنداب
سایت همسریابی همدان
سایت همسریابی شهر اردكان
همسریابی شهر ميبد
سایت ازدواج
بزرگ ترین سایت همسریابی موقت
بزرگ ترین سایت همسریابی
ارسال شده توسط شیدایی در ساعت 11:50 | تعداد بازدید : 120 |
عناوین آخرین مطالب ارسالی
» همسریابی دایم و موقت بصورت فارسی
» تورهای همسریابی هم به بازار آمد/ 100 هزار تومان بده و «کد» مورد نظر را خواستگاری کن +تصاویر
» الگو گیری سایت های همسریابی روسیه از همسریابی شیدایی
» سایت فروشگاه همسریابی شیدایی مشتری با همکاری شرکت های مربوطه اقدام کردند
» سادیسم و ناهنجاریهای جنسی: نشانه ها و روشهای درمانی
» رئیس انجمن علمی مامایی ایران، نسبت به پنهان ماندن مشکلات زناشویی زوجین و پیامدهای ناگوار آن هشدار دا
» گر شما هم به بیماری مزمنی مبتلا هستید و می خواهید رابطه جنسی لذت بخشی را در دوران طولانی کنترل بیمار
» با حوصله بودن و به صورت منظم و آهسته زمان صرف کردن، جزء نیازهای زنان در رابطه جنسی است؛
» برگ ها در پاییز فرو می ریزند، اما آیا میل جنسی هم همراه برگ ها در پاییز سقوط می کند؟!
» لینک هایی که بیشترین جستجو را داشتند از نظر گوگل کدامند؟شماره 2
» ازدواج فامیلی و ضرورت انجام مشاوره پزشکی قبل از ازدواج‌
» نشانه های یک عاشق واقعی
» مشکلات ازدواج در سنین پایین
» فرزندان حاصل از ازدواج موقت
» لینک های مفید و جذاب شیدایی